Zásady ochrany osobních údajů

GDPR a souhlas : Vyplněním tohoto formuláře a jeho potvrzením souhlasíte se získáváním, uchováváním a použitím údajů pro prezentační, marketingové a soutěžní účely dle pravidel a v souladu s GDPR. Nařízení EU o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR neboli General Data Protection Regulation). Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala osobní údaje dále uvedené. Rodiče souhlasí s vytvořením foto, video a zvukových záznamů, s případným zveřejněním záznamů za účelem propagace.